UBEZPIECZENIA

#mk-page-title-box-60c6d07789d71 { height: 177px; background-color: ; text-align: center; } #mk-page-title-box-60c6d07789d71 .mk-page-title-box-title { font-size: 50px; line-height: 50px; font-weight: bold; color: #ffffff; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; letter-spacing: 15px; } #mk-page-title-box-60c6d07789d71 .mk-page-title-box-title--underline:after { background: #ffffff;} #mk-page-title-box-60c6d07789d71 .mk-page-title-box-subtitle { font-size: 10px; line-height: 10px; font-weight: inherit; color: ;} #mk-page-title-box-60c6d07789d71 .mk-effect-bg-layer { background-image: url("http://www.jol-lak.pl/wp-content/uploads/2015/03/ubezpieczenia-top.jpg"); background-position:center center; }

Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe

Skontaktuj się z nami:

Ubezpieczenia OC

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu w kraju i za granicą. W ramach tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia, zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających wynikających z uszkodzenia, zniszczenia pojazdu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu powstałych w związku z jego ruchem. Ubezpieczenie NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie człowieka.

ASSISTANCE

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z takich usług, jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu naprawczego oraz wynajem samochodu zastępczego lub nocleg w hotelu (do czasu naprawy pojazdu), ewentualnie kontynuację podróży innymi środkami lokomocji.

Ubezpieczenia majątkowe

Mieszkania, domy i firmy.

#mk-accordion-60c6d07796721 .mk-accordion-pane{ background-color:#fff; }